Հոգիս իմ, սուրբ պահիր, Տեր, փրկիր Աստված իմ Քո ծառային, որ հույսը դրել է Քեզ վրա…🙏🙏🙏
Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս. Ամեն

🙏

Սովորեք Աստծուն շնորհակալություն հայտնել նրա համար, ինչ ունեք եւ նա ձեզ կտա այն ամենը` ինչի պակասն ունեք…

Notre père qui est au ciel,
que ton nom soit saint;
Laissez votre royaume venir.
qu’il y ait ta volonté!
comme au ciel et sur la terre;
Notre pain
donnez-nous aujourd’hui.
Et soyons fiers de nous,

comme nous partons aussi
nos débiteurs.
Et ne nous induis pas en tentation,
mais délivrez-nous du mal.
Pour toi est le royaume;
et pouvoir et gloire
pour toujours. Amen

🙏

Apprenez à remercier Dieu pour ce que vous avez et il vous donnera tout ce qui vous manque…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *